Tahukah Anda, Inilah Urutan Khalifah Islam


Urutan khalifah islam - Dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M, umat Islam segera membaiat Abu Bakar ra sebagai pengganti beliau. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya, khalifatu rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan posisi kenabian Muhammad SAW, melainkan posisi beliau SAW sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab nabi kita itu selain sebagi nabi, juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

Baca Juga Travel Pekanbaru Medan PP

Selain itu, ada juga sebutan lain buat posisi tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah Amirul Mukminin. Artinya adalah pemimpin umat Islam.

1. Khilafah Rasyidah

Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnya Rasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Mereka adalah:

 • Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
 • ‘Umar bin Khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
 • ‘Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
 • ‘Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M) dan
 • Al-Hasan bin ‘Ali ra (tahun 40 H/661 M)

Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para khalifah rasyidah ini.

2. Khilafah Bani Umayyah

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Adapun masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

 • Mu’awiyyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
 • Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
 • Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
 • Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
 • Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
 • Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
 • Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
 • ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
 • Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
 • Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
 • Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
 • Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 • Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 • Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

Baca Juga Travel Pekanbaru Tujuan Medan PP

3. Khilfah Bani Abbasiyah

Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-‘Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.

Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

 • Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
 • Abu Ja’far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
 • Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
 • Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
 • Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
 • Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
 • Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
 • Al-Mu’tashim Billah (tahun 618-228 H/833-842M)
 • Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
 • Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
 • Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
 • Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
 • Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
 • Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
 • Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
 • Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
 • Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
 • Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
 • Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
 • Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
 • Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
 • Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
 • Al-Tha`i’ Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
 • Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
 • Al-Qa`im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
 • Al-Mu’tadi Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
 • Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
 • Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
 • Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
 • Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
 • Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
 • Al-Mustadli`u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
 • Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
 • Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
 • Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
 • Al-Musta’shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
 • Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
 • Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
 • Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
 • Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
 • Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
 • Al-Mu’tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I (th. 763-785 H/1364-1386 M)
 • Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
 • Al-Musta’shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah II (th. 791-808 H/1392-1409 M)
 • Al-Musta’in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
 • Al-Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
 • Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
 • Al-Qa`im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
 • Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah III (th 884-893 H/1485-1494 M)
 • Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah IV (th 914-918 H/1515-1517 M)

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar (Mongol), sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyah.

Baca Juga Service AC Pekanbaru Panggilan 24 Jam

4. Khilafah Bani Utsmaniyyah

Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas Masehi. Nama-nama mereka sebagai berikut:

 • Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
 • Sulaiman al-Qanuni (tahun 926-974 H/1520-1566 M)
 • Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
 • Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
 • Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
 • Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
 • Mushthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
 • ‘Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
 • Mushthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
 • Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
 • Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
 • Muhammad IV (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)
 • Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)
 • Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
 • Mushthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
 • Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
 • Mahmud I (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M)
 • ‘Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
 • Musthafa III (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M)
 • ‘Abdul Hamid I (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
 • Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
 • Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
 • Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
 • ‘Abdul Majid I (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M)
 • ‘Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
 • Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
 • ‘Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
 • Muhammad Risyad V (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M)
 • Muhammad Wahiddin (II) (th. 1338-1340 H/1918-1922 M)
 • Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari selama (2017-1924= 93 tahun) tanpa keberadaan lembaga yang menyatukan.

Baca Juga Service Kulkas Pekanbaru Panggilan 24 Jam

Kepastian Kembalinya Khilafah

Lepas dari realitas di lapangan yang kurang menggembirakan, di mana umat Islam saat in menjadi budak barat, kekayaan alam mereka dijarah, ekonomi mereka terpuruk, nilai mata uang mereka sangat rendah, hutang luar negeri merekabertumpuk tak terbayar, pemuda mereka dirusak, wanita mereka menjadi hamba syahwat, bahkan masih ditambah lagi dengan rombongan Islam liberal dan sebagainya, namunmasih ada harapan.

Kita masih menemukan satu hadits dari Rasulullah SAW yang cukup melegakan, yaitu kabar gembira dari beliau bahwa suatu saat, khilafah ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualitasnya yang rasyidah itu.

Sabda Rasulullah saw, “Kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi”.

Namun tentunya khilafah ini tidak akan terbentuk begitu saja, bila hanya dengan doa dan diam saja. Atau hanya dengan bicara dan demonstrasi saja. Setiap umat Islam meski bersinergi untuk saling menguatkan dan saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada khilafah Islamiyah.

Sebab setiap elemen umat punya potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh saudaranya. Maka seruan untuk kembali kepada khilafah seharusnya bukan sekedar lips service, namun harus diiringi dengan kerja nyata, pembinaan dan pengkaderan 1,5 milyar umat, pendirian lembaga pendidikan dan sekian banyak pos-pos penting umat. Lantas diiringi juga dengan kebesaran hati, keterbukaan sikap serta jiwa kepemimpinan dunia Islam yang mumpuni.

Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyaksikan beridirnya khilafah Islamiyah semasa kita hidup. Sungguh sebuah kepuasan yang dimpikan oleh dunia Islam selama ini. Amien.(AS)

Sumber: https://www.eramuslim.com/tahukah-anda/tahukah-anda-ini-urutan-khalifah-islam.htmKomentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Apa itu Aliran Khawarij? Berikut Sejarah Penyimpanganya.

A. Pengertian Khawarij Khawarij berasal dari kata kharaja ( خَرَجَ ) yang artinya keluar. Sebagian besar peneliti sejarah Islam mendefinisikan Khawarij sebagai kelompok yang kelu

29/03/2024 13:53 - Oleh Administrator - Dilihat 343 kali
INVESTASI AKHIRAT ! Wakaf Pendidikan untuk Penuntut Ilmu !

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ

12/12/2022 12:19 - Oleh Administrator - Dilihat 878 kali
Munafik (Part 2 Final): Sikap Rasul Menghadapi Orang Munafik

Sikap Rasul Menghadapi Orang Munafik - Tokoh munafik yang terkenal di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia adalah seorang pemimp

13/09/2021 17:33 - Oleh Administrator - Dilihat 6333 kali
Pengertian Munafik dan 10 Sifatnya dalam Al-Quran [Part 1]

Pengertian Munafik dan 10 Sifatnya dalam Al-Quran [Part 1] - Kata “munafik” berasal dari kata “nifaq” artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyi

13/09/2021 17:30 - Oleh Administrator - Dilihat 12964 kali
Sikap dan Pandangan Islam Terhadap Hukum Karma

Dalam Al-Mausu’ah al-Muyassarah dijelaskan sebagai berikut:   الكارما – عند الهندوس – : قانون الجزاء ، أي أن نظام

13/09/2021 17:17 - Oleh Administrator - Dilihat 4724 kali
Jangan Menilai Hati Orang Lain, Itu Urusan Allah!

Jangan Menilai Hati Orang Lain, Itu Urusan Allah! Ajaran Islam memberikan dampak yang sangat signifikan kepada setiap pemeluknya. Dampak tersebut mencakup hati (akidah) dan juga perbua

12/09/2021 20:17 - Oleh Administrator - Dilihat 243 kali
Apa itu Ar Ribath?

Apa itu Ar Ribath? - Kata "ribath" berasal dari kata "rabatha" ( رَبَطَ ), "rabithah" ( رَبِطَة ) atau "murabathah" ( مُرَابَطَة ) yang artinya "mengikat", "

11/09/2021 17:51 - Oleh Administrator - Dilihat 165 kali
Apakah Sedekah dapat Mencegah Kematian yang buruk? simak selengkapnya!

Apakah Sedekah dapat Mencegah Kematian yang buruk? simak selengkapnya! - Shadaqah atau sedekah adalah memberikan sebagian harta dengan mengharap ridha dari Allah sebagai

29/08/2021 04:35 - Oleh Administrator - Dilihat 784 kali
Apa Itu Taubat Nasuha?, dan Kapan Batas diterimanya Taubat? Yuk Kita Bahas!

Taubat Nasuha Adalah Sebenar-benarnya taubat dan hapuskan dosa - Beberapa waktu lalu kami telah menulis artikel tentang keutamaan istighfar yang dapat membuka pintu rezeki. Pada ke

26/08/2021 19:55 - Oleh Administrator - Dilihat 84 kali
Kisah Rasulullah dengan Seorang Dukun yang Masuk Islam

Kisah Rasulullah dengan Seorang Dukun yang Masuk Islam - Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam adalah sosok mulia yang telah melewati banyak perjuangan, pahit dan manisnya berdakwah me

01/07/2021 22:15 - Oleh Administrator - Dilihat 191 kali

Welcome to SD Islam Terpadu Terbaik di Pekanbaru

SDIT Insan Teladan Islamic Elementary School Pekanbaru

SDIT Insan Teladan merupakan sekolah dasar islam terpadu pekanbaru yang menggabungkan kurikulum nasional dana kurikulum sekolah islam terpadu pekanbaru, dimana SDIT Insan teladan merupakan instansi pendidikan yang menyediakan paket lengkap (keterpaduan) antara pendidikan dasar dan pendidikan agama.